Co je to PEKLEM?

Vítáme Vás v pohyblivém dřevěném pekle.

PEKLEM je ručně vyřezávané lipové pohyblivé peklo, volně inspirované Danteho Božskou komedií, konkrétně její první částí peklo. Dvanáctimetrová délka a dvoumetrová výška dávají dostatek prostoru pro jedenáct pohyblivých obrazů pekelných trestů za pozemské hříchy.

Co je to | Božská komedie | Kdo to má na triku | Budoucnost | Příběh vzniku

Každý z nás má o pekle svou představu – pro někoho je peklem letní vedro, pro jiného smůla, která se naskytla během dne, pro další z nás události doma či ve světě.

Od pradávna peklo vždy představovalo předem určené místo trestu za naše pozemské hříchy. Hříšníci pykali za činy spáchané proti náboženskému kodexu, za konkrétní hříchy byly konkrétní tresty až do skonání věků…

Peklo, jak ho ztvárnil Dante Alighieri ve své Božské komedii, bylo asi nejpodrobnějším vylíčením onoho místa a tímto dílem jsme se volně inspirovali při tvorbě našeho pohyblivého dřevěného pekla.

Dante Alighieri – Božská komedie

Co je to | Božská komedie | Kdo to má na triku | Budoucnost | Příběh vzniku

Božská komedie se skládá ze tří částí – Pekla, Očistce a Ráje. Hlavní postavou díla je sám autor. Danteho pouť začíná v temném lese hříchu, ve kterém zabloudí. Když se snaží najít směr ke světlu života, zastoupí mu cestu tři šelmy (pardál – smyslnost, lev – pýcha a vlčice – chamtivost). Na útěku před nimi Dante potká Vergilia, kterého prosí o pomoc. Ten se poutníka ujme. Aby se šelmám vyhnuli, navrhne cestu strmou a nebezpečnou. Oba musí projít peklem a očistcem, aby mohli stanout na prahu ráje. Zde Vergilius Danta opouští a předává ho do rukou povolanějších.

Bohužel nemáme zde prostor pro podrobný popis celé Danteho pouti, věnujme se tedy již pouze první části trilogie. Dante popisuje peklo jako kuželovitou propast, kterou při pádu vytvořil padlý anděl Lucifer, za vzpouru proti Bohu vyvržený z ráje. Tímto rozestoupením země vznikla tlakem hmoty uprostřed oceánu osamělá hora – očistec, kde má člověk možnost očistit se od hříchu.

Vraťme se ale k peklu. Pobyt v těchto místech má pouze jeden rozměr – sebezničení svým hříchem bez možnosti nápravy, věčná tma, noc nestřídá den, peklo nezná lásku a porozumění, nikdo v něm nemůže milovat. Peklo je rozděleno do devíti kruhů, které se směrem dolů zmenšují. Nejtěžší činy jsou nejhlouběji, a tím pádem nejdále od Boha.

Na horním okraji přebývají zbabělci, kteří se ze strachu ničeho nedopustili, ale také se nezasloužili na světě o nic dobrého. Zasluhují jen opovržení.

První kruh – Limbus – předpeklí je rovněž bez trestu – zde se nacházejí lidé nepokřtění. Dante zde potkává Homéra, Platóna, Mojžíše a Aristotela. Tito velikáni zde skončili pouze z důvodu nemožnosti poznat Boha. Skutečné peklo začíná až za soudcem Mínosem. Zde je hierarchie našich činů a hříchů.

Druhý kruh – smilníci, Třetí – obžerství, Čtvrtý – lakomci, Pátý – hněv a zlost, Šestý – kacíři, Sedmý – násilníci a sebevrazi, Osmý – rozsáhlá oblast hříchů – podvodníci, svůdci žen, pochlebovači, pokrytci a zloději

Devátý – zde se objevuje studna, jejíž dno tvoří zamrzlé jezero. Zamrzlý Lucifer drtí ve svých třech tlamách duše Jidáše, Bruta a Cassia, zrádců, politiků a těch, kteří se prohřešili proti dobrodincům. Jak příznačné pro naši dobu!

Dante peklem prochází jako nezúčastněný pozorovatel bez sdílení osudů s jednotlivými dušemi.

Aby příběh nezůstal neukončen, vězte, že básník v ráji, na konci své pouti našel lásku.

Věříme, že naše snaha o ztvárnění tohoto díla Vás osloví na pouti temnými a neprobádanými místy.

Kdo to má na triku

Co je to | Božská komedie | Kdo to má na triku | Budoucnost | Příběh vzniku

Rádi bychom Vám také přiblížili strastiplnou cestu, na které se zrodilo naše dřevěné peklo. Sdružení "Peklem" založili v roce 2013 tři lidé:

Otec myšlenky - Tomáš Štěpán, stavitel

Tvůrce myšlenky - Jan Kopecký, řezbář, loutkář

Nositel myšlenky - Ing. Miroslav Konopásek, kastelán hradu Houska

Práce na tomto projektu byly započaty 9. 11. 2013 a dokončeny 6. 6. 2014. Po dobu 7 měsíců na scénách pracovali tři lidé - Otec, Tvůrce a přizvaný grafik a loutkář

Ing. Vladimír Veselý

Pro tento projekt nebyly použity žádné finanční prostředky z domácích či evropských fondů, a proto bylo nutné sáhnout na naše vlastní úspory a konta našich přátel. Velký dík za důvěru a finanční pomoc těmto lidem, bez nichž by řemeslníci své dílo nebyli schopni dokončit.

Alena Konopásková a Ing. Miroslav Konopásek
Eva Bašná a Mudr. Zdenek Bašný
Svatava Štěpánová
MUDr. Aleš Sehnal
Zdenek Šporn

Po dohodě s majiteli hradu Houska MUDr. Blankou Horovou a Ing. Jaromírem Šimonkem byl zvolen pro instalaci dřevěného pekla prostor bývalé "kočárovny", který byl upraven k potřebě tohoto díla za vydatné pomoci přátel:

Marek Sehnal - Miloš Hebert - Matěj Štěpán - Pavel Šlauf - Ladislav Tesař - Ivan Pašek - Ing. Josef Valenta - MM servis ČL - UMTON Děčín

Nerozdělitelnou součástí atmosféry díla tvoří také hudba. Byla stvořena výhradně pro naši scénu

profesorem Václavem Mazáčkem,

který dirigoval Komorní orchestr Dvořákova kraje se sólisty Viktorem Mazáčkem - housle a Veronikou Sedláčkovou - flétny. Velké poděkování za podporu a pomoc paní Jarušce Mazáčkové a za konečnou úpravu hudby Václavu Sedláčkovi.

Za úmorné a zdlouhavé texty jsou zodpovědní Tomáš Štipský a Tomáš Štěpán. Nebudeme Vás již déle trápit výčtem jmen a čísel, ale poděkovat těmto lidem jsme cítili jako povinnost. Je nutné, aby nezanikla ruční osobitá tvorba, která svádí nerovný boj se spotřebním zbožím a zrychleným životem. Bez těchto lidí a bez Vás by tato bitva byla předem prohraná.

Šťastnou cestu životem přeje pekelný kolektiv na Housce.

Budoucnost

Co je to | Božská komedie | Kdo to má na triku | Budoucnost | Příběh vzniku

Váš příspěvek formou vstupného umožňuje další rozvoj a zdokonalení scén. Pokud se podaří nashromáždit dostatečné prostředky na splacení vzniklých závazků a rozvoj našeho dřevěného pekla, plánujeme v příštích letech rozšíření o scény s pozemskými obrazy. Nové výjevy bychom instalovali nad stávající výjevy a návštěvník tak zhlédne přímou vazbu hřích - trest. Tolik do budoucnosti a k vysněným plánům.

Příběh vzniku

Co je to | Božská komedie | Kdo to má na triku | Budoucnost |Příběh vzniku

Na počátku bylo ticho - dlouhé - ticho. Pak se objevila otázka. „Kolik je v Čechách betlémů?“ přemýšlivé ticho „Nevím, ale hodně na to jaký ateistický stát jsme“ opět - dlouhé - ticho „No a kolik je u nás dřevěných pekel?“ zase ticho „Asi žádné?“. Cestu z hradu Houska na Mladou Boleslav již nerušil žádný nejapný rozhovor.

Za městem prořízla chladné prostředí dosluhující dodávky otázka „Myslíš na to co já?“ „No nejspíš ano“.  Tak  vznikla myšlenka jedné nevlídné noci, kdy vlhký padající sníh sváděl boj s unavenými stěrači. Těžko říci, zda vidina stvořit dřevěné mechanické peklo, byla ovlivněna  posádkou automobilu  zrealizovat své řemeslné sny, či to byla touha býti  po dvaceti letech, přes zimu v teplé a útulné dílně, kde si revmatické ruce odpočinou a člověk jako v dobách minulých pozoruje venkovní slotu přes okenní tabulky.

Jisté je to, že ještě téže noci pasažéři dosluhující dodávky Tomáš Štěpán – stavitel a Jan Kopecký – řezbář, loutkář, zavolali kastelánovi hradu Houska Miroslavu Konopáskovi a myšlenka byla dokonána.

V průběhu sedmi měsíců vznikla ze staré lípy dřevěná mechanická scéna inspirovaná příběhem básnického díla Danta Alighieriho procházejícího peklem za svou láskou Beatricí.

Zpět nahoru